Itthon

Itthon az LMBTQ és a roma munkavállalók érzik magukat legkevésbé biztonságban

 

A Nyitottak vagyunk és a Gemius Magyarország országos reprezentatív kutatás keretében vizsgálta a hazai munkavállalók helyzetét. Adataik azt mutatják, hogy minden negyedik ember az átlagosnál kevésbé érzi magát biztonságban a munkahelyén.

Az országos kutatásából egyértelműen kiderül, hogy a valamilyen kisebbségi csoporthoz tartozó munkavállalók munkahelyi élményei mérhetően negatívabbak, mint a többségi társadalomhoz tartozó társaiké. Az is kirajzolódik, hogyan változnak az eredmények az iskolai végzettség alapján, a kékgalléros dolgozók körében alapvetően negatívabbak a tapasztalatok.

A Nyitottak vagyunk most indult OPEN Survey Programja évről évre megvizsgálja, hogy országosan átlagosan mennyire érzik nyitottnak a munkahelyeket a magyarországi munkavállalók. Emellett lehetőséget ad a munkáltatóknak arra, hogy összevessék magukat az országos átlaggal és más munkáltatókkal. Az országos reprezentatív kutatásuk olyan munkahelyi jelenségeket tár fel, mint az egyenlő bánásmód, a veszélyeztetett társadalmi csoportok helyzete, a bántalmazó viselkedésformák, a hátrányos megkülönböztetés, illetve a szervezet kiállása a sokszínűség és elfogadás mellett.

A kutatás kezdeményezői úgy vélik, hogy eredményeik egyfajta látleletet adnak a hazai munkahelyek állapotáról, ami segítheti a munkáltatókat a problémák felismerésében. A kutatás is azt mutatja, hogy azonnali cselekvésre van szükség, hatékony stratégiákat azonban csak adatok birtokában lehet kialakítani. A teljes kutatási jelentés letölthető a nyitottakvagyunk.hu oldalról. Vállalatok jelentkezését pedig várják a most aktuális mérési programba.

A friss adatokból kiderül, hogy a legbiztonságosabbnak általában véve a nők és a fiatalok helyzetét látják a válaszadók. Legkevésbé az LMBTQ+ munkavállalók, a romák, valamint a fogyatékkal élők vannak biztonságban, az önmagukat valamely kisebbséghez sorolók az átlagosnál szignifikánsan kevésbé érzik biztonságban magukat munkahelyükön.

Az egyes veszélyeztetett társadalmi csoportok helyzetének megítélésében lakóhely- és településtípus szerinti különbségek nem mutatkoznak, egyes ágazatokban viszont némely megjelölt társadalmi csoport helyzetét az átlagosnál lényegesen rosszabbnak (kevésbé biztonságosnak) látják a válaszadók.
Az LMBTQ+ emberek helyzete a mezőgazdaságban (4,7 átlag egy 10 fokú skálán) és a közigazgatásban (5,1 átlag egy 10 fokó skálán) szignifikánsan kedvezőtlenebb, mint a teljes populációban. (Ebben a kontextusban az 1-es azt jelenti, hogy egyáltalán nem biztonságos, 10-es pedig azt, hogy teljes mértékben biztonságos.)

A roma munkavállalók helyzete a kereskedelemben (5,4 átlag egy 10 fokú skálán), a közigazgatásban (6,3 átlag) és az oktatásban (6,4 átlag 5,4 átlag egy 10 fokú skálán) szignifikánsan rosszabb az összesített átlagnál.

A munkahelyi el nem fogadás, bántalmazás lehetséges megnyilvánulási formái közül a másik lenézése, lekezelése a leggyakoribb, de magas a munkatársakkal való tiszteletlen viselkedésről beszámoló válaszadók aránya is. Ilyen jelenségekkel az alapfokú végzettséggel rendelkezők lényegesen gyakrabban találkoznak, mint a magasabb iskolázottságúak. A másikkal szembeni tiszteletlen viselkedés, illetve lenéző viselkedés napi szintű megjelenése az iparban, valamint általában a multinacionális cégeknél szignifikánsan jelentősebb, mint többi ágazatban, illetve vállalattípusnál.

Minden negyedik-ötödik, kisebbségi csoportba tartozó ember napi rendszerességgel tapasztalja azt, hogy a munkatársai úgy viselkednek vele, mintha nem tartanák okosnak. Hasonló az arány abban a kérdésben is, hogy minden negyedik-ötödik, kisebbségi csoportba tartozó személy érzi úgy, hogy a munkatársai úgy bánnak vele, mintha azt gondolnák, hogy jobbak, mint ő.

A munkahelyi zaklatások tekintetében kifejezetten kedvezőtlen kép rajzolódik ki, a válaszadók 22%-a személyesen is megtapasztalt már ilyen eseményt. Az ágazatok közül az iparban, az oktatásban, valamint a közigazgatásban dolgozók számoltak be az átlagnál lényegesen nagyobb arányban személyesen (is) átélt munkahelyi zaklatásról.

Szexista, rasszista, homofób és egyéb sértő megjegyzésekkel való rendszeres munkahelyi találkozásról a válaszadók 14%-a, alkalmankénti előfordulásukról közel egyharmaduk számolt be.

 

Nyitottságot támogató munkahelyi programok

A vállalati sokszínűséget bemutató programban a válaszadók 23%-a tudott már részt venni, ezek a programok elsősorban a nonprofit és a multinacionális szektort jellemzik. Az egyes vállalat- vagy szervezettípusok közül leginkább a nonprofit szervezetek és a multinacionális cégek állnak ki a társadalmi sokszínűség mellett, míg legkevésbé az állami intézmények és a magyar tulajdonú nagyvállalatok, az ágazatok közül a szolgáltatás és a kereskedelem cégei a legtámogatóbbak, szemben a közigazgatással és a mezőgazdasággal.

A válaszadók egyötöde tud a munkáltatójának olyan tevékenységéről, melyben az valamilyen kisebbségi csoportot támogat anyagilag vagy ingyenesen nyújtott szolgáltatással; legtöbben a fogyatékkal élők és a romák céges/intézményi támogatásáról tudnak. LMBTQ+ emberek céges/intézmény általi támogatásáról a multinacionális cégek és a nonprofit szervezetk munkatársai tudnak az átlagosnál többen, a roma kisebbség munkáltató általi támogatása a nonprofit cégek, állami intézmények, egyéni vállalkozások és magyar nagyvállalatok munkatársai számára ismert. A fogyatékkal élőket elsősorban a magyar kis- és középvállalatok és az egyéni vállalkozások munkatársai szerint támogatja cégük.

Legsürgetőbb feladatnak a fogyatékkal élők, második legfontosabbnak pedig a nők támogatását látják a válaszadók. Az alapfokú iskolai végzettségűek szerint elsősorban a nők és a legfiatalabb munkavállalói csoport támogatása sürgető feladat, a középfokú végzettségűek a fogyatékkal élők, a diplomások pedig az LMBTQ+ emberek és a romák támogatását érzik a legfontosabbnak.
A nők és az 50 év felettiek, és kisebb mértékben a 18-35 évesek is az átlagosnál sürgetőbbnek érzik saját társadalmi csoportjuk intézményes támogatását. Utóbbiak az átlagosnál lényegesen nagyobb arányban tartják fontosnak az LMBTQ+ emberek támogatását is.

 

Az OPEN Survey Program teljes kutatási jelentése letölthető a nyitottakvagyunk.hu oldalról.

 

 

 

hirdetés

Kapcsolódó cikkek

'Fel a tetejéhez' gomb
buy ivermectin online how to get ivermectin