Itthon

A Gyermekjogi Civil Koalíció is felszólalt a gyűlöletkeltő népszavazás ellen

Április harmadikán az országgyűlési választás mellett a kormány kezdeményezésére négy kérdésből álló népszavazás is lesz. A „gyermekvédelminek” nevezett népszavazást valójában gyűlöletkeltő, a szexuális és nemi kisebbségeket közösíti ki. Nem véletlen, hogy civil szervezetek érvénytelen szavazásra buzdítanak minden szavazópolgárt, hogy Magyarországon mindannyian biztonságban és egyenlőségben élhessünk. Néhány héttel ezelőtt közös szakmai állásfoglalást adott ki a Magyar Pszichiátriai Társaság és a Magyar Pszichológiai Társaság is a Magyar Szexuális Medicina Társaság támogatásával, most pedig egy másik fontos szakmai ernyőszervezet, a Gyermekjogi Civil Koalíció foglalt állást.

Véleményük szerint a kapcsolódó, tavaly júniusban az országgyűlés által elfogadott törvénynek már az elnevezése is félrevezető, mert tagadja és ezzel a hitelét is rontja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvénynek. Emellett a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépés ürügyén a gyerekek egy részének mentális egészségét kifejezetten veszélyezteti.

Szakmai kritikájukat három pontban fogalmazzák meg. Egyrészt kifejtik, hogy az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága Magyarország számára (a Gyermekjogi Egyezménynek hazánk 1991 óta részese) számos ajánlást fogalmazott meg, így többek között, hogy biztosítsa valamennyi gyermek, gyermekcsoport esetében az egyenlő bánásmódot, garantálja minden gyermek jogainak és legfőbb érdekeinek figyelembevételét az őket érintő valamennyi döntés során.

 

 

A Gyermekjogi Egyezmény a gyermekek hátrányos megkülönböztetése minden formájának tilalmával értelemszerűen nem kezdeményezi és nem támogatja a 18 éven aluliak nemváltás céljából indított hormonkezelésen, illetve nemátalakító műtéten való részvételét sem. Ugyanakkor a 13. cikke kimondja a gyermekek jogát a számukra fontos információkhoz való hozzáféréshez, ideértve a szexuális- és reprodukciós egészséggel összefüggő kérdéseket is. A 24. cikke pedig rögzíti az elérhető legmagasabb minőségű egészségügyi ellátáshoz való jog keretében a saját testük és egészségük feletti kontrollt, a fejlettségüknek és kibontakozó képességeiknek megfelelő szabad választás jogát, amit a Gyermekjogi Bizottság 15. számú Átfogó kommentárja részletesen ki is fejt.

Másrészt a „gyermekvédelmi” népszavazás több olyan kérdésben mozgósít, amelyeknek hatóköre, érvényessége nem ismert, továbbá amelyekről nincs és nem volt átfogó kutatás, adatgyűjtés, szakmai vita vagy párbeszéd. A kérdéseket alkalmatlannak tartják arra, hogy a polgárok hiteles tájékoztatáson alapuló döntést hozzanak, továbbá arra, hogy az Országgyűlés az „igen” vagy “nem” válaszok többségével záruló érvényes és eredményes népszavazás eredményeként megvalósuló jogszabályalkotása a gyermek legfőbb érdekét szolgálja.

Tény azonban, hogy az elmúlt években emelkedett azoknak a gyermekeknek a száma, akik nemi identitásukkal, orientációjukkal kapcsolatosan kértek információt és segítséget. Fontosnak tartjuk, hogy ők is megfelelő segítséget kapjanak az okok jobb megértését és a lehetséges további lehetőségeket illetően. Gyermekjogi szempontból nem támogatható és nem fogadható el, ha valaki egy gyermeket rá akar beszélni, vagy meg akar győzni arról, hogy nemváltás céljából hormonkezelésre vagy nemátalakító műtétre van szüksége” – hangsúlyozzák, hozzátéve, hogy „a segítő szakmai protokolloknak megfelelően azonban a gyermek érzéseinek elfogadása, a felmerült kérdések megfelelő kezelése szakmai feladat.

A gyermekvédelem szakmailag megalapozott, megelőző és segítő tevékenység, feladata többek között a gyermekek támogatása és a küzdelem a kirekesztés bármely formája ellen. Ezért hangsúlyozzuk, hogy a bántalmazás minden formája, így a szexuális bántalmazás megelőzése és kezelése esetén is fontos szerepe van a tájékoztatásnak, a gyermekek tudatossága növelésének, különösen a testük, lelkük védelmével kapcsolatban, mert aki rendelkezik a korának megfelelő információval a szexualitásról, az könnyebben fel tudja ismerni a veszélyes helyzeteket. Elengedhetetlen, hogy a gyermek az érettségének, érdeklődésének megfelelő tudást és tájékoztatást kapjon saját teste-lelke működéséről, ismerje meg önmagát. Kiemelten nagy jelentősége van a megelőzésben a magas minőségű és megfelelő módszertanú oktatásnak, mások mellett a Gyermekjogi Egyezmény szellemiségének és betűjének megfelelő szexuális és reproduktív egészségről.”

Harmadrészt kijelentik, hogy a „gyermekvédelmi” népszavazás kérdései nem igazi problémákat állítanak a középpontba, továbbá az LMBTQ-családokban nevelkedő gyermekekkel összefüggő társadalmi kérdések tabusításával megsérti az Alaptörvényt.

Fontosnak tartjuk, hogy az országgyűlési választások miatti felfokozott politikai hangulatban sem feledkezzünk meg a gyermekvédelem igazi problémáiról, mint például a roma gyerekek gyakori hátrányos megkülönböztetéséről, a gyerekek elleni erőszak minden formájának megelőzéséről és megszüntetéséről, a gyerekek és családjaik szegénységének csökkentéséről, a kirekesztettség veszélyeiről, a pandémia következtében fellépő súlyos mentális problémák kezeléséről, egy hatékony egészségügyi, gyermekvédelmi és egy adaptív oktatási rendszer megvalósításáról, továbbá a gyerekek részvételi jogának érvényesüléséről. A Gyermekjogi Civil Koalíció azt kéri a Kormánytól, hogy a gyermekvédelem igazi problémáit orvosolja, és tegyen eleget az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának Magyarország számára megfogalmazott ajánlásainak, amelyek éppen ezeknek a problémáknak a megoldását szolgálják” – írják, majd az állásfoglalás az alábbi kijelentéssel zárul: A gyermekek védelmi mindannyiunk közös felelőssége!

 

hirdetés

Kapcsolódó cikkek

'Fel a tetejéhez' gomb
buy ivermectin online how to get ivermectin