HírekPride

Idén is csak kordonok között engedélyezik a Budapest Pride-ot

A BRFK hivatalosan is bejelentette: hermetikus lezárással kívánja biztosítani a Budapest Pride Felvonulást július 8-án. A szervezők továbbra is ragaszkodnak hozzá, hogy ez az eljárás indokolatlan, aránytalan, és a biztonságot szem előtt tartva mindent megtesznek, hogy szabadon vonulhassanak. Felháborítónak tartják, hogy ma Magyarországon előfordulhat, hogy a rendőrség egy békés tömeget zár ketrecbe ahelyett, hogy erőszakos ellentüntetőkre koncentrálva helyezne ki kordonokat.

 

 

A Budapest Pride szervezői évek óta kérik a rendőrséget, hogy ne hermetikus területlezárással biztosítsa a felvonulást. A hónapok óta tartó egyeztetés során a rendőrség együttműködő volt, de olyan hivatalos döntést hoztak, amelyben a felvonulást teljes területlezárással tervezik biztosítani. A szervezők értesülése szerint a rendőrségnek csupán egyetlen kisebb ellentüntetésről van tudomása.

Továbbra is elfogadhatatlannak tartják, hogy a gyülekezési jog nem valósul meg teljesen, hiszen teljes területlezárás esetén a rendezvényhez nem lehet bárhol szabadon csatlakozni, illetve el sem lehet hagyni azt. A lezárás a közúti közlekedést is aránytalanul akadályozza, abban pedig, hogy a biztosításnak ezen módja a demonstráció szubjektív oldalát is csorbítja és korlátozza, korábbi közleményében az ombudsman is egyetértett.

A menetet idén minden eddiginél több, 200 feletti menetkísérő önkéntes biztosítja, arról pedig, hogy minden esetleges atrocitás felvételre kerüljön és szabálysértések, bűncselekmények esetén eljárás induljon, közel 50 kamerás jogi megfigyelő gondoskodik. Az eljárásoknak eredménye is látható: a napokban jogerősen elítélték a 2013-as felvonulás után embereket bántalmazó öt férfit, sőt a bíróság azt is hangsúlyozta, nem csak a bántalmazás, de a nagyobb csoport tagjaként homofób rigmusok skandálása sem jogszerű, mivel az riadalomkeltő.

A szervezők a biztonságot szem előtt tartva megtesznek minden szükséges lépést, hogy a vonulás ne teljesen elzárt útvonalon történjen. Erre továbbra is lehetőség nyílik törvényes keretek között, alternatív útvonalak választásával, melyekről már egyeztetnek. Emiatt a Kossuth téri gyülekező utáni pontos útvonalat jelen pillanatban nem tudják kommunikálni, kérik a résztvevők megértését.

A legvégső esetben kordonbontásra is sor kerülhet a rendezők részéről. Nagyon fontos, hogy a rendőrségnek akkor is kötelessége biztosítani a rendezvényt, ha a szervezők ilyen módon szabálysértést követnek el. A résztvevőket arra kérik, hogy ennek tudatában vegyenek részt az idei felvonuláson, és a biztonság és gördülékenység érdekében fokozottan kövessék a rendezők és menetkísérők útmutatásait!

A teljes átláthatóság kedvéért közzétették korábbi hivatalos levelük részletét a rendőrség felé, amelyben részletesen indokolják kérésünket:

„Mint ismeretes, a rendezvény 2008-ig minden évben területlezárás nélkül került megrendezésre, majd a 2008-as atrocitásokat követően a megelőzést elsődleges célnak tekintve 8 éven keresztül a rendezvény egész területe a forgalom és a lakosság elől elzárásra került, ami eleinte a rendezők és résztvevők igényeit is tükrözte az adott társadalmi helyzetben. Meglátásunk szerint azonban a körülmények megváltozása miatt idén már nem indokolt a területlezárás teljes útvonalon történő fenntartása többek között az alábbi okok miatt:

– A rendezvény idei üzenete hangsúlyosan az LMBTQ közösség és a többségi társadalom kapcsolatának erősítéséről szól, aminek kiemelt eszköze a Budapest Pride demonstráción a résztvevők és az érdeklődők vagy csak arra járó lakosok találkozzanak.

– A rendezők felé minden évben egyre erősebb az LMBTQ közösség részéről érkező nyomás a területlezárás nélküli vonulásra, ami egybeesik azzal is, hogy a résztvevők létszáma 2015-re elérte a tízezres nagyságrendet.

– 2015-ben már csak minimális rendzavarás volt tapasztalható a rendezvény környékén, 2016-ban pedig teljesen békésen zajlott az esemény, azt is beleértve, hogy a vonulás végén a Kossuth tér környékén a területlezárás már effektíven nem is volt érvényben, szinte bárki nyugodtan csatlakozhatott a demonstrációhoz vagy hagyhatta el azt a kordonokon keresztül is.

– A budapesti lakosok számára minden évben komoly nehézséget jelent a területlezárás, ami kényelmetlenség fenntartása a résztvevők számának növelésé és az atrocitások csökkenése miatt indokolatlannak tűnik.

– 2014 óta a Szivárvány Misszió Alapítvány részéről folyamatosan növekvő számú rendező került kiállításra, így a korábbi 30-40 fő helyett 2016-ra már 200 rendező és 20 kamerás jogi megfigyelő biztosította a rendezvényt, ami elegendő létszám az esemény rendjének területlezárás nélküli fenntartására is.

– A BRFK és az Alapítvány közötti évtizedes olajozott egyeztetési folyamat az utóbbi években még jobban működött, és kiegészült a rendezők és a helyszínen lévő rendőri egységek közötti szorosabb együttműködéssel, ami lehetővé tette a külső és belső problémák gyors és hatékony fölszámolását.

Mindezen tapasztalatok alapján az Alapítvány kiemelt célja a Rendőrséggel való együttműködést tovább erősíteni az idei évben is, többek között az alábbi területeken:

– Tisztában vagyunk vele és elfogadjuk, hogy a területlezárás nélküli, elsősorban rendőri egységekkel végzett biztosítása a rendezvénynek minimális mértékben növeli a kisebb atrocitások megjelenésének kockázatát és bár a területlezárás sem jelent teljes körű garanciát az atrocitások elkerülésére, a Rendőrség nem tud ebben az esetben az eddigihez hasonló ígéretet sem tenni arra, hogy ilyesmi nem fog előfordulni. Álláspontunk szerint azonban ennek a kockázatnak a vállalása egy szükséges lépés a gyülekezési jog teljes körű érvényesítése és a város lakói által elszenvedett kényelmetlenségek redukálása érdekében, aminek azonban megfelelő kezelése tud lenni mind a rendezők, mind a Rendőrség részéről az esetleges atrocitások minél gyorsabb észlelése és felszámolása, amire meggyőződésünk, hogy mindkét fél részéről rendelkezésre áll a szükséges kapacitás és tapasztalat. A Budapest Pride szervezői az idei évben sajtókommunikációjukban is tervezik a társadalom felé hangsúlyozni, hogy a felvonuláson atrocitások előfordulhatnak, ezek megelőzése nem mindenek felett álló célja a szervezőknek és nem elvárás a Rendőrség felé – ehelyett a hangsúly a konfliktusok gyors észlelésén, megszüntetésén és aztán kezelésén lesz, mint bármelyik másik gyülekezésnél.

– Nyitottak vagyunk az egyeztetés során a Rendőrség részéről érkező visszajelzésekre a tervezett útvonallal kapcsolatban. A Gyülekezési törvény 7. § a) értelmében jelen bejelentés formai érvényességéhez szükséges volt az Alapítvány által tervezett konkrét útvonal megadása, de amennyiben a Rendőrség szakmai álláspontja szerint a területlezárás nélküli biztosítás egy Kossuth térről induló, de más útvonallal és megérkezési hellyel bíró vonulás könnyebben megvalósítható lenne, a rendezők szívesen módosítják a bejelentést.

– Örömmel vennénk, hogy ha a jelen bejelentésről való első személyes egyeztetésen már a Rendőrség részéről a rendezvény biztosításának különböző területeivel foglalkozó illetékesekkel is elkezdődhetne a technikai részletekről való egyeztetés a hatékonyabb együttműködés érdekében.

– Tisztában vagyunk vele, hogy a Rendőrség számára jelen rendezvény megfelelő biztosítása minden évben komoly szakmai kihívásokat hordoz és adott esetben morális kérdéseket is felvethet, amelyekről való döntés esetlegesen kívül eshet a Biztosítási Osztály hatáskörén, így ezúton szeretnénk jelezni nyitottságunkat az illetékes rendőri vezetőkkel való személyes egyeztetésre, ami egyben megfelelő lehetőség lehet arra is, hogy a korábbi évek médiában történő kommunikációs surlódásait megelőzve idén a szorosabb együttműködésnek hála közös erőfeszítéssel a médiában is kellőképp elismerésre kerüljön a Rendőrség teljesítménye.”

 

Szivárvány Misszió Alapítvány

 

hirdetés

Kapcsolódó cikkek

'Fel a tetejéhez' gomb
buy ivermectin online how to get ivermectin