Kultúra

A török szultán románca Drakula öccsével

A magyar hadtörténelem egyik legjelentősebb győzelmeként tartja számon a nándorfehérvári diadalt. 1456 júniusában II. Mehmed hadait Hunyadi János serege kergette el a vár alól, a vereség hatására a szultánnak el is ment a kedve a Magyar Királyság elleni harctól. Ebben az időben élt udvarában a havasalföldi fejedelem, a Drakulaként is elhíresült Vlad Tepes öccse, Szép Radu, akivel évekig tartó szerelmi viszonyt folytatott.

 

A nándorfehérvári csatáról készített korabeli török miniatúra. Középpontjában fehér lovon II. Mehmed szultán.

 

Radu még gyerekfejjel, alig 7 évesen került Drinápolyba, II. Murád szultán parancsára. Bátyjával, a későbbi Karóbahúzó Vladdal túszként éltek az oszmán birodalom fővárosában, bizonyítva apjuk, II. Vlad havasalföldi fejedelem hűségét. Radu itt ismerkedett meg a szultán fiával, a nála öt évvel idősebb Mehmeddel, akivel együtt tanult és bizalmas barátokká váltak. A barátságból később szerelem lett: a bizánci krónikák szerint Radu idővel az ifjú trónörökös szeretője és ágyasa lett. Megnyerő külseje, és a trónra kerülő Mehmedhez fűződő viszonya miatt kapta a Szép előnevet.

A bizánci görög történetíró, a kortárs Laonikosz Khalkokondülész beszámolt szenvedélyes kapcsolatuk kezdetéről. 1451-ben az ifjú szultán csaknem a fiú kezétől halt, amikor erőszakot próbált tenni a havasalföldi hercegen. Lakomára hívta, majd egy ital ígéretével a hálótermébe csalta. Rávetette magát a belépő fiúra, aki ellenállt. Amikor akarata ellenére a szultán megcsókolta, előkapta tőrét, és belevágta azt a szultán combjába, majd elszaladt. Ebben az időben Radu még alig kamaszodó ifjú, 14 éves, a szultán pedig 19 éves volt. Ismételjük, egy túszként élő kamasz tőrt döfött a világ leghatalmasabb uralkodójába. Így aztán nem csoda, hogy ijedtében a fiú felmászott egy fára a kertben, és egyes feljegyzések szerint a szultánnak kellett utána másznia és szavát adnia, hogy nem esik bántódása.

A sebet hamar ellátták az udvari orvosok, az esetnek pedig nem lett következménye – hacsak az nem, hogy Radu hamarosan a szultán kegyence és ágyasa lett. Áttért az iszlám hitre, majd befolyásos pozíciót kapott az udvarban, és később hadvezérként részt vett Mehmed hadjárataiban. Vele tartott a bizánci főváros, Konstantinápoly 1453-as bevételénél is, és beköltözhetett a később itt épített Topkapi palotába, a szultán otthonába.

 

 

Hogy II. Mehmed kedvét leli a fiatal fiúkban, az nem sokáig maradt titokban a nagyhatalmak képviselői előtt. A Velencei Köztársaság vezetői például kiterjed kémhálózatuknak köszönhetően tökéletesen tisztában voltak ezzel, és tárgyalásaik során rendre szépséges férfi rabszolgákkal próbálták lekenyerezni a szultánt.

1462-ben eljött az idő, hogy az uralkodó megjutalmazza hűséges társát. II. Mehmed Havasalföld elfoglalására indult. A janicsárok seregét Szép Radu vezette, féltestvére, a kegyetlenkedéseiről hírhedt fejedelem, Vlad Tepes pedig visszavonult Erdélybe. A III. Vlad néven uralkodó báty a felperzselt föld taktikáját alkalmazta, a falvakat felégette, a kutakat megmérgezte. Ráadásul az érkező oszmán hadakat “Tepes erdeje” fogadta Tergovistye mellett: a húszezer karóba húzott török katona látványa még a sokat tapasztalt janicsároknak is sok volt. A saját arisztokratáit is rövid pórázon tartó Vlad ellen fellázadtak a nemesek a harcok során és elárulták. Vlad Tepes így a Magyar Királyságban korábbi szövetségesénél, Mátyás királynál keresett menedéket, de helyette tömlöcbe vetették.

A győzedelmes hadjárat után III. Radu néven az ifjú herceg Havasalföld trónjára került. A helyi nemeseket könnyen megnyerte magának, visszaállította előjogaikat, amnesztiát adott a lázadóknak. Békét és igazságos uralkodást ígért, és ennyi bőven elég volt a Vlad Tepes rémuralmába belefáradt főuraknak.

 

 

Previous post

Az ausztrál nép döntött, most a törvényhozáson a sor a házassági egyenlőség ügyében

Next post

Bálint és Szabolcs: Miért nem mehetnek a tévébe?